Автобуска станица Прилеп

Добредојдовте на нашата веб страница, тука може да се информирате за возниот ред на локалните и за меѓународните дестинации, како и за сите наши новини кои Пелагонија бус ќе ги има.

QR Example

Електронски билет со "QR code"

За да се воспостави целосна контрола на патниците кои излегуваат од автобуската станица, воспоствивме бариерен контролен систем кој дозволува излез само на оние патници кои патуваат и имаат купено патен билет. На истиот билет е испечатен единствен QR code за тој билет кој дозволува излез до 2 пати на еден патник на една бариера. Ова е од причина да може да се користат услугите од Маркетот во рамките на Автобуската станица.

Постапката за премин е дноставна и се состои од покажување на кодот пред скенр камерата вградена на горната страна на бариерата од висина од 20 до 30 сантиметри. По звучниот сигнал следи и визуелна зелена стрелка која го потврдува одобрениот излез на перон. Секој патник поминува посебно со својот билет. Во блиска иднина овој код ќе го добиваат електронски сите патници кои ќе купат електронски билет преку интернет апликација или дирекно до веп страната на Автобуска станица - Прилеп.

QR Example
Gallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery ImageGallery Image

Ви посакуваме среќен пат!